Collectie Gelderland

Missaal van het Nijmeegse bakkersgilde