Collectie Gelderland

Pentekening, franz liszt (1811-1886) met enkele pensionnaires in de theaterzaal van het Loo, op de dag dat hij een recital gaf, 6 mei 1875

Charles Rochussen (1814-1894) was in zijn tijd een gevierd kunstenaar, die grote faam genoot als historieschilder en tekenaar van actuele en historiserende onderwerpen. Gedurende vrijwel zijn gehele loopbaan heeft hij nauwe contacten onderhouden met het Koninklijk Huis. Met koning Willem III raakte hij zelfs bevriend. In de periode 1837-1892 heeft Rochussen als een verslaggever met vaardige pen en penseel tal van gebeurtenissen die rond de koninklijke familie plaatsgrepen, vastgelegd, zoals de valkenjacht bij Paleis Het Loo, de militaire manoeuvres bij kamp Milligen, het park en de tuinen van Het Loo, diverse intochten, inhuldigingen en bijzondere gebeurtenissen. Tot de laatste categorie behoort deze tekening van Franz Liszt op Het Loo uit 1875. In 1871 had koning Willem III koninklijke subsidies ingesteld voor jonge beeldende kunstenaars en jonge musici. Jaarlijks moesten de pensionairs en pensionaires, zoals de laureaten werden genoemd, hun vorderingen komen tonen op Het Loo. De audities vonden plaats voor een jury, waarin internationaal bekende musici zitting hadden. Niet zelden betraden dezen zelf ook het podium. Deze concerten vormden een jaarlijks hoogtepunt in het leven op Het Loo. In 1875 was Rochussen bij de audities aanwezig, toen de Hongaarse componist en pianovirtuoos Franz Liszt deel uitmaakte van de jury. Rochussen legde hem in een snelle pentekening vast, terwijl hij zich in de Theaterzaal met een aantal pensionaires onderhoudt. De tekening verraadt observatievermogen en gevoel voor humor, zoveel zelfs dat het bijna een karikatuur lijkt. Hoewel de tekening niet is gesigneerd en qua stijl enigszins afwijkt van Rochussens overige werk, is hij ongetwijfeld van diens hand. Niet alleen staat zijn aanwezigheid op Het Loo op 6 mei 1875 genoteerd in de journalen van de hofmaarschalk, ook komt het opschrift precies overeen met het handschrift op enkele gesigneerde tekeningen. Rochussen is wel de 'Rothschild met de tekenpen' genoemd, omdat hij zijn tekeningen zo ruimhartig uitdeelde. Ook dit blad. Het werd door de kunstenaar geschonken aan de opper-intendant der koninklijke paleizen, François baron Fagel, van wiens achterkleinzoon het door Paleis Het Loo werd verworven. Bruikleen Stichting Collectiefonds Paleis Het Loo, Apeldoorn.