Collectie Gelderland

Valkenjacht bij het oude Loo

Historiserend gezicht op de achterzijde van het Oude Loo, van de hand van Andreas Schelfhout (1787-1870). Schelfhout had zich in de jaren dertig van de negentiende eeuw ontwikkeld tot een van de meest geliefde landschapschilders van zijn tijd. Hij behoorde tot de stroming van de Romantiek en baseerde zich in zijn kunst op werken van zijn beroemde voorgangers uit de Gouden Eeuw. Hij gaf zijn schilderijen een eigentijds trekje door de natuur te idealiseren en door er een verhalend element in aan te brengen. Op de voorgrond maakt een gezelschap zich op voor de valkenjacht: onder de poort loopt de valkenier, rechts onder de bomen een hoofs gezelschap.De figuren zijn gekleed in 17de eeuwse stijl en de gelijkenis van de hoofdpersoon met koning-stadhouder Willem III is niet overtuigend. Ook de weergave van het Oude Loo komt niet overeen met de huidige situatie, waarbij het slot is omgeven door een gracht en de binnenplaats is afgesloten door een lage muur. Het schilderij werd vervaardigd in opdracht van koning Willem I en samen met de pendant -'Het Witte Loo vanuit het park gezien'- geschonken aan prinses Mary, Duchess of Gloucester en dochter van koning George III van Engeland. De figuren werden ingeschilderd door Schelfhouts medewerker Joseph Moerenhout (1801-1875). Schenking Stichting 't Konings Loo, Apeldoorn.