Collectie Gelderland

Onderwijzend personeel openbare lagere school te Wehl.

<p>Foto van onderwijzend personeel van de openbare lagere school te Wehl. Van links naar rechts: Matthijs Hendrickx, Lambertus Johannes V. Vreuls, Henricus van Rooij, Augustinus van Goethem en mej. D.C.L. Collignon </p>