Collectie Gelderland

De Spilhofstede

Detail van hoekpilasten met architraaf.