Collectie Gelderland

de Vries

<p>V.l.n.r.: Mevr. de Vries-v.d. Scheer, Jans de Vries (later gehuwd met Buitenhuis) voor de hooiberg.</p>