Collectie Gelderland

Bedrijventerrein "Engelenburch"

Een deel van het bedrijiventerrein is nog braak.