Collectie Gelderland

R.K Kerk St. Martinus.

De kerk met op de voorgrond de begraafplaats.