Collectie Gelderland

De Lochem

<p>Het meest opmerkelijke aan deze krukhuis-boerderij is, dat ondanks de vele verbouwingen de oorspronkelijke basisvorm van de 2 lanterkamers nog te herkennen is. De naam is afkomstig van eigenaren uit de 15e en 16e eeuw met de familienaam ‘Van Lochem’.</p><p>De boerderij is waarschijnlijk in 1525 gebouwd. In de gebinten van het oudste gedeelte van de boerderij zijn merktekens gevonden die in die tijd gebruikelijk waren. In 1648 wordt de naam De Lochem voor het eerst gebruikt. In die periode werd de boerderij flink vergroot en kwam er een tweede lanterkamer. Bovendien plaatste men het klokkenstoeltje met het nog aanwezige angelusklokje op het dak. Lange tijd werd De Lochem verpacht en alleen als zomerverblijf gebruikt door de eigenaren, waaronder Mr. Hendrik van Lochem (1801-1881) burgemeester van Deventer, die de lanterkamers rond 1850 verder heeft laten uitbouwen. De naam De Lochem werd in de dakpannen verwerkt. Het goed was toen 87 hectare groot. Begin 20ste eeuw zijn er delen van de boerderij gesloopt en werd er een nieuwe schuur bijgebouwd.</p><p>De laatste eigenaar probeert de boerderij weer in de oude glorie te herstellen. De Lochem is een gemeentelijk monument. </p>