Collectie Gelderland

Het Hoen

<p>T-boerderij met een gepleisterd voorhuis.. Het voorhuis wordt gesloten door een pannen gedekt schilddak. De voordeur in de voorgevel is 19de-eeuws. Naast het achterhuis is een landbouwschuur gebouwd. Het Hoen is een hoog gedeelte in het gebied de Voorsterklei; hoen is vermoedelijk een samentrekking van hogen (hoog). Al in 1357 was er een 'bona (=goed) oppen hoen', dat in 1405 werd ingeschreven als het goed ten Hoen. De boerenplaats ligt op een oude oeverwal. </p><p>Het Hoen viel onder het klooster van Prüm. Nadat de familie Schimmelpenninck van de Oye in 1756 in bezit kwam van het erfmarkenrichterschap bracht zij het erfrecht hierop over van de Hof te Voorst -ook wel het Kleine Hoen genoemd- op de boerderij het Hoen, hoewel deze buiten de Marke Voorst- Noord Empe lag.</p><p>De Hoenweg, vroeger Ensemerweg (of Elsemerweg) nummer 9 "Het Hoen". Het is goed mogelijk dat de oude schuur erachter het "Lutteke Hoen" is geweest. Toen Wilt Hendrik van Broekhuizen rond 1760 de Hof te Voorst kocht, noemde hij het goed het "Lutteke Hoen" en in diezelfde tijd verdween de naam uit de leenakteboeken. De volgende twee boerderijen aan de rechterkant zijn afsplitsingen van "Het Hoen". De oorspronkelijke weg, die weer naar de "dikke boom" voert, is in 1910 aangelegd met het afbraakpuin van huize Bussloo. Rechts ligt de Minkemate, duidelijk een voormalige rivierarm. Het Hoen is een rijksmonument.</p>