Collectie Gelderland

Geen titel

<p>Het rechterdeel, nr 23, werd tot 1937 bewoond door dhr. Berends, Stationsbeambte.</p>