Collectie Gelderland

Geen titel

<p>Met links het gemeentehuis en rechts de NH pastorie en bij de bomen met witte band ingang van het ziekenhuis. Rechts op de hoek van de Binnenweg en Domineestraat het braak liggende land van de Ned. Herv. Kerk. Later zijn hier de huizen Domineestraat 2 en 2a gebouwd.</p>