Collectie Gelderland

Fokkingstee

<p> Het huis is genoemd naar Dr. Fockink. <br>Dr. Fockink bezat ook de Grote Ham. <br>In de 17e eeuw was erve Fockincx Ase 21m. groot. <br>De bewoners waren: Egbert Hermans en Bernt van Boeckholt. <br>In het haardstedenregister van 1749 wordt de Fokkingstee&nbsp;genoemd met als bewoners: Derk Teunis en gezin. <br>Op de huidig boerderij staat het Jaartal 1829.<br><br>Tot 1948 hebben Harm en Drika Bruin er gewoond. <br>Zij hadden inwoning van de familie Kluitenberg.<br>Later zijn zij verhuisd naar nr. 15.<br>Harm en Drika waren een oom en tante van de huidige bewoner, Peter Bruin.<br>Zoon Gerrit en echtgenote Riki hebben het huis zodanig verbouwd zodat, het bewoonbaar is voor twee gezinnen.<br>In 1997 zijn zij er komen wonen.<br>Gerrit houdt schapen en paarden.</p>