Collectie Gelderland

Landdag B.O.G.

<p>Landspel In de weide naast boerderij "het Boerdam" wordt een landspel opgevoerd. de nadruk ligt op de producten die de boerderij voortbrengt. Één fantasie, die de oude en moderne berwerkingen van den oogst, den zuivel en den ooftbouw toont' het spel is verdeeld in vier afdelingen: Oogst der halmgewassen, Zuivel, Fruit en Goudsbloemfinale</p>