Collectie Gelderland

R K kerk

De pastorie met de kerk.