Collectie Gelderland

Het oude gemeentehuis 1918

Enkele inwoners op het bordes van het gemeentehuis