Collectie Gelderland

Geen titel

<p>De ‘Assinckstee’ heeft zijn naam te danken aan de oorspronkelijke eigenaar Assinck.<br>Na hem hebben hier 0.a. de families Vink, Romein, Hekkert en Veldhuis gewoond.<br>In 1925 kwam de familie Romein - Veldhoen, vanuit Apeldoorn, in Terwolde wonen en trok bij tante<br>Maria Vink - Romein en dochter Maria in.<br>De familie Romein - Veldhoen vertrok in 1938 naar Twello.<br>Vóór de Tweede Wereldoorlog heeft Opa van der Horst (van de Quabbenburgerweg 23) de boerderij gekocht.<br>Hij was van plan er zelf te gaan wonen, maar uiteindelijk zijn dochter Anne en haar man Ap Veldhuis<br>(afkomstig van de Vecht) er komen wonen. In 1943 werd hun zoon Teun (tegenwoordig Quabbenburgerweg 22) er geboren.<br><br>In de laatste oorlogsjaren werd de boerderij tijdens het koffiedrinken getroffen door een bom. De schade was groot. Jo Teunissen en Jo Bruin (zoon van Harm Bruin) waren op dat moment ook aanwezig.<br>De boerderij heeft zijn oorspronkelijke functie verloren en is enkele jaren geleden grondig verbouwd.<br>Hij wordt nu bewoond door de heer H. Bullbull en mevrouw J. Tular, met hun kinderen.</p>