Voerman Museum Hattem

Het Voerman Museum is ondergebracht in een sfeervolle en historische behuizing in twee met elkaar verbonden herenhuizen, elk met een eigen karakter. Het museum heeft in 2012 een metamorfose en modernisering ondergaan onder de titel 'Museum in Beweging'.

Het museum is nu opgedeeld in de drie kerncollecties: archeologie, historie en beeldende kunst. Archeologie bevindt zich in de kelder met als bijzonder element de gewelven. Archeologische vondsten en uitbeeldingen van de vroegste geschiedenis van Hattem worden getoond. Op de begane grond bevindt zich de collectie historie met onder meer een speciale Daendelszaal, de historie van Hattem en de Hoenwaardzaal.

In het museum

Op de bovenverdiepingen van de twee panden bevindt zich de beeldende kunst. Deels de eigen collectie van Voerman sr. en Voerman jr. en 'wisseltentoonstellingen'. In elke ruimte van het museum is schriftelijke informatie beschikbaar over de daar aanwezige objecten. Voorts is het mogelijk na afspraak een rondleiding te verkrijgen door een medewerker van het museum.

Oudheidskamer Hattem

Het museum komt voort uit een historische tentoonstelling in 1949 ter gelegenheid van de viering van het 650 jarig bestaan van de stad Hattem. De stichting Oud Hattem werd opgericht, de Dijkpoort werd gehuurd en in 1952 werd de Oudheidskamer Hattem geopend. In 1972 verhuisde de Oudheidskamer Hattem naar een historisch pand aan de Achterstraat en werd Streekmuseum. In 1984 kwam het buurhuis erbij en werd Voermanhuis. Vanuit die tijd stamt ook de gezamenlijke ingang met het Anton Pieck Museum. De collectie schilderijen, aquarellen en litho's van zowel Jan Voerman sr. als Jan Voerman jr. nam een dusdanige, belangrijke plaats in dat in 1996 het museum van naam veranderde. Van die tijd af is het Voerman Museum Hattem.

Verzamelwoede

Eén van de oprichters van de Stichting Oud Hattem, huisarts M. Sypkens Smit, was een bevlogen verzamelaar van alles wat met Hattem te maken had. Zo ook zijn zoon J.H. Sypkens Smit, opvolgend huisarts te Hattem. Hun verzamelwoede ging gepaard met een grote historische kennis. Deze verzameling bestond zowel uit archeologische vondsten, kunst- als gebruiksvoorwerpen en boeken. Dit, samen met de historische schatten van de stad Hattem, geschonken of in bruikleen afgestaan door de gemeente Hattem, vormde de basis van de Oudheidskamer Hattem.

Voerman en Voerman

In 1949 vormde de kunsthistorische collectie maar een klein onderdeel van het geheel. Aanwezig was een aantal schilderijen van Jan Voerman sr., aanvankelijk niet alleen voor de artistieke waarde maar zeker ook voor het historisch aspect. De huidige Voermancollectie is voor een belangrijk deel verkregen door schenkingen en aankopen, in het bijzonder van de nakomelingen van de schilder Voerman, met wie het museum, ook nu nog, nauwe banden heeft.`Voerman' in de naam van het museum staat dan ook voor zowel Jan Voerman sr. als voor Jan Voerman jr. Met de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Verkade te Zaandam zijn afspraken gemaakt over een regelmatige bruikleengeving aan het museum van de originele aquarellen, die Jan Voerman jr. heeft gemaakt voor de Verkade albums.


voermanmuseumhattem

Voerman Museum Hattem

Achterstraat 46 - 48, Hattem
http://www.voermanmuseumhattem.nl

Bekijk collectie

Deelcollecties