Collectie Gelderland

Van 't Lindenhoutmuseum

Het Van ’t Lindenhoutmuseum is vernoemd naar de stichter en directeur van Weesinrichting Neerbosch, Johannes van ’t Lindenhout (1836-1918). Weeskinderen, voogdijkinderen en kinderen in de knel zijn vanaf 1867 bewoners in het wezendorp. Het museum is sinds 1999 gevestigd in het monumentale kerkgebouw, de Weezenkapel uit 1882, ontworpen door de Nijmeegse architect Bert Brouwer en gebouwd door de wezen zelf.

De Weezenkapel staat middenin het ‘verhaal van Neerbosch’ en het museum toont aan de hand van verschillende deelcollecties de verhalen van het dagelijks leven in het wezendorp en de geschiedenis van ruim 150 jaar wezenopvang en jeugdzorg in Nederland. Het museale programma sluit aan bij actuele jeugd- en opvoedingsthema’s en het onderwijs. Daarnaast is het museum een belangrijk herinneringscentrum voor de circa 20.000 ‘oud- Neerbosschers’, hun familie en nazaten.

De deelcollecties van het museum bestaan uit een kunstcollectie met onder andere schilderijen, lithografieën, etsen en beeldhouwwerken. Zo heeft oud-bewoner Albert Majoor het dagelijks leven in Neerbosch verbeeldt in vijftig acrylwerken en worden directieleden en het personeel geportretteerd op diverse schilderijen. Daarnaast geeft ook de kunstnijverheid- en gebruiksvoorwerpencollectie een goed beeld van het dagelijks leven en de opvoeding van de kinderen. De vakgereedschappen uit de werkplaatsen en de persoonlijke uitzetkisten brengen een levendig beeld van de mogelijke vakopleidingen op Neerbosch. Ook het archief van de Weesinrichting, bestaande uit de bibliotheek, uitgaven van de Neerbossche drukkerij, persoonlijke pupillendossiers en uitgebreid fotomateriaal vormt de inhoudelijke kern van de collectie.

http://www.vantlindenhoutmuseum.nl/

Aangesloten organisaties