Collectie Gelderland

Slot Loevestein

In 1361 liet ridder Dirc Loef van Horne een kasteel bouwen op een strategische plaats. Waar Maas en Waal samenkomen en Gelderland, Brabant en Zuid-Holland elkaar raken, verrees Slot Loevestein, het 'stenen huis van Loef'. Het strategische belang van Slot Loevestein werd al snel duidelijk; het duurde dan ook niet lang of het kasteel kwam in handen van de graven van Holland. Jacoba van Beieren gebruikte het al om haar vijanden in op te sluiten, de eerste aanzet was gegeven…

Staatsgevangenis

Nadat er in de 16e en 17e eeuw uitgebreide vestingwerken waren aangelegd, werd Slot Loevestein officieel de Staatsgevangenis der Nederlanden. De bekendste gevangene is de jurist Hugo de Groot of Grotius, grondlegger van het internationaal recht, die in 1621 in een boekenkist uit Loevestein wist te ontsnappen. Deze slimme list heeft Loevestein (inter)nationale bekendheid gegeven. Tijdens het Twaalfjarig Bestand in de Nederlandse Opstand braken heftige interne twisten uit tussen Remonstranten en Contraremonstranten; een aantal prominente aanhangers van de eerste stroming werden 'ter eeuwige gevangenisse' veroordeeld en in Loevestein opgesloten.

(Nieuwe) Hollandse Waterlinie

Vanaf de 17e eeuw maakte Loevestein deel uit van de Hollandse Waterlinie: bij oorlogsdreiging werden vestingen en verdedigingswerken met elkaar verbonden door aaneengesloten stukken land onder water te zetten om zo een verdedigbare linie voor de huidige Randstad te vormen. De linie liep van de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Ook in de Napoleontische tijd was Loevestein als militair fort onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Meer dan een museum!

Tegenwoordig is Slot Loevestein een nationaal monument en museum. Een bezoek aan Loevestein betekent de drie hoofdthema's uit het roemruchte verleden van het slot herleven. De Middeleeuwen worden in het kasteel via beeldschermen door (virtuele) kasteelbewoners zelf verteld. Op de tweede verdieping is De Erfenis te zien: een tentoonstelling met uitgebreid aandacht voor de Staatsgevangenis, het gedachtegoed van Hugo de Groot en zijn medegevangenen. In de vroegere cel van Hugo staat nog steeds een boekenkist, en is een korte film te zien over zijn gevangenschap en vlucht uit Loevestein. De vesting is een van de best bewaard gebleven monumenten uit de Hollandse Waterlinie. Het complex is in de 20e eeuw volledig gerestaureerd. De aarden wallen, dubbele grachten, Kruittoren, arsenaal, commandeurswoningen het straatje met soldatenhuisjes nemen u eeuwen mee terug in de tijd. Een twintigtal presentaties en spellen in het kasteel en de vesting laten het soldatendorp herleven. Twee soldatenhuisjes zijn ingericht zoals het rond 1750 was; de overige huisjes zijn ingericht als expositieruimte. U vindt er uitgebreide informatie over de collectie en geschiedenis van Loevestein. Gidsen vertellen dagelijks boeiende verhalen.

Collectie

De collectie bestaat voor het grootste gedeelte uit archeologica en bodemvondsten, die gevonden zijn binnen de vesting. De vondsten geven een goed beeld van het gebruik en bewoning van de vesting door de eeuwen heen. Daarnaast bezit Museum Slot Loevestein een goede collectie grafiek, bestaande uit prenten, tekeningen en aquarellen. Daarnaast is er de boekencollectie, waaronder de Grotiana.

Voor openingstijden en toegangsprijzen bezoekt u de website van Slot Loevestein.

https://www.slotloevestein.nl/

Aangesloten organisaties