Collectie Gelderland

Regionaal Archief Zutphen

Het Regionaal Archief Zutphen is een openbare archiefdienst met enkele wettelijke taken. Voor de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen bewaart het RAZ historische informatie en stelt deze beschikbaar.

Het RAZ is één van de vier pijlers van het Erfgoedcentrum Zutphen. Samen met Archeologie, Monumentenzorg en het Stedelijk Museum Zutphen zet het Erfgoedcentrum Zutphen zich in voor beheer en behoud van materieel en immaterieel erfgoed.

De studiezaal is het hart van het RAZ en het meest zichtbaar, maar daarnaast zijn er nog andere taken en activiteiten zoals bijvoorbeeld inspectie, het digitaliseren van foto’s en archiefstukken, ontvangen van scholen, houden van open dagen en het geven van cursussen.

http://www.erfgoedcentrumzutphen.nl/

Aangesloten organisaties