Teekening van de door het Ministerie van Oorlog gereserveerde | terreinen

Schaalaanduiding onder de titel
Schaalstok midden onder aan tekening
Noorden boven
Geen noordpijl aanwezig
In rechter onderhoek: Behoort bij het procesverbaal van over | gave in overname van de militaire Rijks | gronden enz behoord hebbende tot de als | Verdedigingswerk opgeheven Vesting Nij | megen | Opgemaakt en onderteekend den zesden | Januari 1800 zes en zeventig | De Kapitein | eerstaanwezend Ingenieur [handtekening] De Ontvanger der | Registratie en Domeinen [handtekening]
In linkeronderhoek: aanwijzing | Zijn aangewezen: | Met blauwe letters en cijfers de Kadastrale indeling, met | gele kleur de grenzen van de overgegeven terreinen, met | bruine kleur de grenzen van de gereserveerde terreinen met | roode kleur de gereserveerde en metpaarsche kleur de over | gegeven gebouwen, terwijl ook de grenzen van aan de | Gemeente Nijmegen behorende, maar geheel of gedeeltelijk bij | het Dep. V Oorlog in gebruik zijnde gebouwen met roode | kleur zijn aangeduid. | De letters A-E wijzen plaatsen aan in het proces verbaal nader | omschreven, F de lijnbanen buiten de Hezelpoort, G de grond ver | huurd aan C Slagtman. H die verhuurd van Th Marcus, L die | verhuurd aan Wed Zwartjes en M die verhuurd aan Th Tho | masfen | Het Bezienderspoortje en het Vischpoortje behooren gedeeltelijk | aan de eigenaars der aangrenzende perceelen.

soort Foto (foto's)
vervaardiger Onbekend
locatie Nijmegen
datering 6/1/1876
materiaal Calqueerlinnen handgetekend in kleur
trefwoorden Vesting Nijmegen
nummer KPU-111
instelling Regionaal Archief Nijmegen
bekijk op eigen website naar Regionaal Archief Nijmegen
stel een vraag of reageer