Grondteekening der stad NYMEGEN/ Hendrik de Leth; del 1733

Plattegrond
Vesting Nijmegen
Schaal [Ca: 1:13.000]
100 Roeden=2,9 cm
Nieuwe Geografische en Historische| Atlas, van de Zeven vereengde Nederland: | sche provintien; bestaande in de vyftig | nieuwe accurate kaarten, waar onder veele particilieren gemeeten Heemraadschappen,plan van de voornaamste | Steden, met een beschryving van de Provintien | de Steden en het merkwaardigste in dezelve ; Nevens | den staat der Regeering zoo Politique als Kerkelijk. & |Kaart 3
Literatuur :
Koeman , Atlantes Neerlandici, Volume II, pagina 269
Augusteijn , Historische plattegronden van Nederlandse steden Gelderland 8.2 DE STEDEN VAN HET RIVIERENGEBIED, pagina 98

soort Stadsplattegrond
locatie Nijmegen
datering 1733
materiaal Druktechniek: koperdiepdruk
nummer KPA-I-10
instelling Regionaal Archief Nijmegen
bekijk op eigen website naar Regionaal Archief Nijmegen
stel een vraag of reageer