Provincie Gelderland

Gelderland is de grootste provincie van Nederland en telt 56 gemeenten. De provincie Gelderland wordt bestuurd vanuit het Huis der Provincie in Arnhem. Het college van Gedeputeerde Staten staat onder voorzitterschap van de Commissaris van de koning. De provincie Gelderland is als overheidsorganisatie actief op terreinen zoals ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie, agrarische zaken, milieu, recreatie, natuur en landschap, welzijn, cultuur, bestuurlijke organisatie, en toezicht op waterschappen en op de financiƫn van gemeenten. Bij de grootste provincie van Nederland werken ruim 1400 medewerkers samen aan een beter en mooier Gelderland voor ruim twee miljoen inwoners.

Provinciale kunstcollectie

De kunstcollectie van de provincie Gelderland omvat ongeveer 2600 kunstwerken van overwegend Gelderse kunstenaars. De kunstwerken hangen en staan in de kantoorgebouwen van de provincie in Arnhem in de publieke ruimtes en op de werkkamers van medewerkers. Verschillende disciplines en stromingen worden in de collectie vertegenwoordigd, waardoor de collectie een breed overzicht laat zien van de Gelderse moderne en hedendaagse kunst van de afgelopen veertig jaar. Zo heeft de provincie onder andere werk van bekende Gelderse kunstenaars als Cees Andriessen, Ad Gerritsen, Robert Terwindt, Maria Roosen, Berend Strik, Erik Odijk, Wouter van Riessen en Roland Schimmel. Naast hedendaagse kunst maakt ook een collectie toegepaste kunst deel uit van de kunstcollectie van de provincie. Deze collectie objecten, bestaande uit onder andere asbakken, vazen, bestek en glaswerk, is in de jaren vijftig speciaal voor het Huis der Provincie vervaardigd toen het gebouw als Gesamtkunstwerk werd gebouwd.

Kunstbeleid

De provincie Gelderland verzamelt, beheert en behoudt een collectie moderne en hedendaagse kunst van kunstenaars die op enige manier verbonden zijn met Gelderland.Het verzamelbeleid is in overeenstemming met het algemene beleid van de provincie ten aanzien van beeldende kunst. De provincie is van mening dat beeldende kunst bijdraagt aan de kwaliteit van het leven en de leefomgeving. Door de aanwezigheid van beeldende kunst in de provinciale gebouwen wordt een plezierige en inspirerende omgeving gecreƫerd voor bezoeker en medewerker. De provincie wil er aan bijdragen dat de kloof tussen hedendaagse beeldende kunst en publiek kleiner wordt en de beeldende kunst actief ondersteunen. Dit doet zij onder andere door middel van kunstaankopen voor de provinciale kunstcollectie. Het doel hiervan is tweeledig: de Gelderse beeldende kunst wordt gestimuleerd en hiernaast kan er door jaarlijkse aankopen voor de collectie een compleet beeld getoond worden van de Gelderse kunstproductie door de jaren heen. Hiernaast maakt de provincie het mogelijk dat er tweejaarlijks een tentoonstelling van hedendaagse Gelderse beeldende kunst gepresenteerd wordt in een van de grotere Gelderse musea.

Het Gelderse kunstveld

De provinciale kunstcollectie steunt de Gelderse musea en kunstenaars die in de collectie vertegenwoordigd zijn door mee te werken aan het bruiklenen aan musea in binnen- en buitenland. Ten slotte vertrekt de provinciale kunstcollectie regelmatig opdrachten aan kunstenaars en vormgevers. De kunstcollectie van de provincie Gelderland heeft zijn oorsprong in de tweede helft van de vorige eeuw. Vanaf de jaren zeventig wordt er actief verzameld met als speerpunt hedendaagse Gelderse kunst.


provinciegelderland

Provincie Gelderland

Markt 11, 6811 CG, Arnhem
http://www.gelderland.nl

Bekijk collectie

Deelcollecties