Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Gelderland is gehuisvest in het rijksmonument Museum G.M. Kam. Architect Oscar Leeuw heeft dit rijksmonument ontworpen voor het Museum voor de archeologische collectie van Gerard Marius Kam en in 1922 is het in gebruik genomen. In 1987 nam de provincie Gelderland het museum van het rijk over en werd het Provinciaal Museum G.M. Kam ondergebracht in het gebouw. Aan het museum werd het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten toegevoegd. In 1998 fuseerde het museum met Nijmeegs Museum De Commandarie van Sint Jan en verhuisde het naar het centrum van Nijmegen. Het gebouw Museum Kam kreeg als onderdeel van Museum Het Valkhof een nieuwe bestemming als Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam, waarin ook het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten is ondergebracht.

De boeiende historie van Gelderland heeft in de bodem een rijk archief aan informatie achter gelaten. Dit archief wordt in toenemende mate bedreigd door bouwwerkzaamheden en ontgrondingen. Door middel van archeologisch onderzoek wordt ervoor gezorgd dat die nalatenschap voor toekomstige generaties behouden blijft.

In opdracht van de provincie Gelderland vervult Museum Het Valkhof de wettelijke taak de documentatie en de bodemvondsten van archeologisch onderzoek in Gelderland duurzaam te beheren in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en voor het publiek toegankelijk te maken in het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam. Hier wordt aan onderzoekers (wetenschappers, studenten, amateur-archeologen) de gelegenheid geboden het materiaal uit het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te bestuderen en te gebruiken. Daarnaast kunnen op aanvraag vondsten voor presentatie of voor onderzoek worden uitgeleend. Bovendien beschikt het Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam over een rijke archeologische bibliotheek en het archief met onderzoeksdocumentatie.

Gelders Archeologisch Centrum Museum G.M. Kam

Museum Kamstraat 45, 6522 GB Nijmegen
Tel. 024-3608805
Openingstijden bibliotheek: dinsdag t/m donderdag: 13.00-17.00 uur en op aanvraag
De collecties van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten zijn op deze site te vinden bij Museum Het Valkhof


Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Museum kamstraat 43, 6522 GB
https://www.museumhetvalkhof.nl/gac/bodemvondsten/1314-provinciaal-depot-voor-bodemvondsten.html