Nederlands Politiemuseum

De collectie van het Nederlands Politiemuseum bestaat uit circa 100.000 voorwerpen, uniformen, wapens, communicatiemiddelen, uitrustingsstukken, boeken, foto's en documenten.  

Tot de collectie behoort de unieke verzameling van het voormalige Politiemuseum Amsterdam (1922-1968). Deze collectie geeft een beeld van de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van de politie in Amsterdam in de afgelopen driehonderd jaar. Een bijzonder interessant onderdeel vormen de bewijsstukken die door de politie werden verzameld nadat een strafbaar feit was gepleegd.

Veel van deze collectiestukken zijn bijeengebracht door de farmaceut en politiedeskundige C.J. van Ledden Hulsebosch. Hij werkte vanaf 1902 voor de recherche als vergif- en sporendeskundige en heeft allerlei methodes ontwikkeld voor de opsporing van een verdachte. Van Ledden Hulsebosch nam ook het initiatief voor een politiemuseum. 

Verhuizing

Het grootste deel van het collectiedepot en de kantoren zijn begin 2008 naar een andere locatie overgebracht. De tijdelijke locatie Bakkenes, waar het NPM in 2003 introk, is inmiddels grotendeels gesloopt om plaats te maken voor een nieuwe stap in de vernieuwing van de binnenstad van Apeldoorn.

Het Nederlands Politiemuseum zal over enkele jaren een modern, laagdrempelig publieksmuseum openen voor minimaal 50.000 bezoekers per jaar.

Gesloten voor bezoekers

De collectie en medewerkers hebben een goed dak boven hun hoofd (al is het ook deze keer weer tijdelijk!), maar het NPM beschikt voorlopig niet over een tentoonstellingsruimte. Daarom zijn we tijdelijk gesloten voor bezoekers. Deze situatie zal naar verwachting nog een paar jaar voortduren.

Meer informatie is te vinden op de website van het Politiemuseum.


politiemuseum

Nederlands Politiemuseum

http://www.politiemuseum.nl

Bekijk collectie

Deelcollecties