Topografische kaart van Infanterie Schietterrein Harskamp, verkend in 1899

Chromo-topografische kaart op schaal 1:25.000. De Stafkaart heeft kaartnummer 430 Essen, een gehucht tussen Harskamp en Kootwijkerbroek. De kaart zelf is verkend in 1885, maar de schietbanen staan ingetekend zoals verkend in 1899. Met de introductie van een nieuw geweer (M95) bij het Nederlandse leger ontstond de behoefte aan een langere schietbaan voor de infanterie. Tot dan waren banen van 200 meter voldoende, maar voor dit nieuwe geweer was een lengte van 600 meter vereist. Vanaf 1896 werd er gezocht naar een geschikte plaats. Aanvankelijk dacht men aan een terrein tussen Harskamp en Stroe, maar uiteindelijk koos men voor een terrein ten noorden van de buurtschap Harskamp. Het Ministerie van Oorlog sloot koop- en huurcontracten af met meer dan honderd landeigenaren. Het nieuwe schietterrein besloeg een oppervlakte van ca. 3000 ha. Voor de komst van het Infanterie Schietkamp (ISK) bestond Harskamp uit een verzameling boerderijtjes. Na de komst van de (groepen) militairen openden winkeltjes en cafés hun deuren. En zo ontstond langzamerhand een dorpskern. Voor de bevolking betekende dit dat men niet meer naar Otterlo hoefde te gaan voor kerkbezoek en men niet langer afhankelijk was van de dokter uit Lunteren. De komst van het ISK betekende meer werkgelegenheid in dit deel van de Veluwe. Op het terrein dat bekend stond als de 'Zuiderheide' werd een tentenkamp gepland, als gevolg waarvan vier boerderijtjes moesten worden ontruimd. In september 1899 viel het eerste schot op het nieuwe schietterrein. Tot aan de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog was het ISK een zomerkamp. Van april tot oktober werden er allerlei detachementen gelegerd voor een periode van één tot tien weken. Er was een vaste kern van 125 militairen om de gelegerde troepen te verzorgen en het terrein te onderhouden. De legerplaats kon aan maximaal 3000 man onderdak bieden. Aanvankelijk bestonden er plannen het ISK op te nemen in het traject van de stoomtram 'de Veluwe', maar dit werd nooit verwezenlijkt. Het gevolg was dat de militairen vanaf de stations Stroe of Ede naar het kamp moesten marcheren, een mars van anderhalf respectievelijk drie uur. Detachementen van de regimenten uit Harderwijk en Amersfoort kwamen zelfs helemaal te voet naar Harskamp. Deze eenheden werden vrijwel altijd voorafgegaan door een militaire kapel, die het marcheren wat makkelijker en vrolijker maakte.

soort topografische kaart
vervaardiger Topografische Inrichting
datering 1899
materiaal papier, karton
techniek gedrukt
afmetingen lengte 45 cm
breedte 33 cm
nummer 0030
collectie documenten
instelling Platform Militaire Historie Ede
stel een vraag of reageer