Tekening, voorstudie voor het schilderij 'de aankomst van koning-stadhouder Willem III in de oranjepolder op 31 januari 1691'

Op de voorgrond rijden koning-stadhouder Willem III en Hans Willem Bentinck, geflankeerd door een postillon en een zekere Jillis -een boer uit de omgeving- die het gezelschap bij de landing hadden bijgestaan. Aan de overkant is de kerktoren van Den Briel zichtbaar, links op de rede de Mary, het schip waarmee de oversteek uit Engeland was gemaakt. Bakhuizen maakte deze tekening met pen en bruine inkt. Het is een snelle rake schets, die later met penseel is gewassen. Mogelijk was het een eerste opzet voor een van de schilderijen, die hij aan deze gebeurtenis wijdde. Deze tekening lijkt, evenals onze twee schilderijen, een realistische weergave van de gebeurtenissen. Op het bekendste schilderij met dit onderwerp, dat zich in het Mauritshuis in Den Haag bevindt, heeft de landing het karakter van een triomfale intocht gekregen. Ludolf Bakhuizen (1630-1708) was een van de beroemdste marineschilders van de zeventiende eeuw. Hij blonk niet alleen uit in de weergave van de grijsgroene Noordzee, maar ook in de nauwkeurige tekening van de indrukwekkende schepen en hun tuigage. Binnen zijn oeuvre nemen voorstellingen van de overtocht van koning-stadhouder Willem III in 1691 een bijzondere plaats in. Hij wijdde er niet minder dan vijf tekeningen en drie schilderijen aan. Twee schilderijen en een tekening bevinden zich in de collectie van Paleis Het Loo. Voor de eerste keer sinds hij in 1689 tot koning van Engeland was gekroond, keerde Willem III in januari 1691 naar de Republiek terug. Aanleiding was een conferentie van de anti-Franse bondgenoten in Den Haag. Het weer was grimmig. Na in Gravesend vijf dagen op gunstige wind te hebben gewacht, werd in de nacht van 28 op 29 januari de oversteek naar Oostende gemaakt. Vervolgens ging het noordwaarts. Uiteindelijk bereikte men op 31 januari Goeree. Zware ijsgang belemmerde de schepen dicht onder de kust te komen, zodat het verkleumde gezelschap eerst in sloepen moest overstappen. Nadat iedereen wat was bijgekomen, werd de oversteek naar de Oranjepolder onder Naaldwijk gemaakt, waar men tussen 12 en 1 uur 's middags aan land ging. Dit nu vormt het onderwerp van Bakhuizens tekening. Bruikleen Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, Den Haag.

soort tekening, tekeningen, historische tekeningen en aquarellen
vervaardiger Bakhuizen, Ludolf
datering 1686 - 1696
materiaal inkt, waterverf, papier, geschept
techniek pen en penseel in bruin op geschept papier
afmetingen hoogte 8,8 cm
breedte 13,8 cm
trefwoorden Willem III, prins van Oranje
nummer A9014
collectie Tekeningen en prenten
instelling Paleis Het Loo
stel een vraag of reageer