Collectie Schilderijen

De verzameling schilderijen in Paleis Het Loo omvat meer dan 1100 stuks, werken in olieverf op doek of paneel, uit de zestiende tot en met de eenentwintigste eeuw; portretten, topografische of historisch/allegorische voorstellingen, landschappen, bloemstukken en een enkel stilleven. De herkomst van al deze schilderijen is zeer divers.

Samenstelling schilderijenverzameling

Aangezien Paleis Het Loo pas in 1970 een museale bestemming kreeg en de opening voor 1984 was voorzien, was het niet mogelijk in die relatief korte tijd een volwaardige collectie samen te stellen door middel van aankopen op de vrije markt. Ook de middelen hiertoe ontbraken. Bestaande collecties werden daarom in langdurig bruikleen aan het nieuw te openen museum overgedragen, terwijl ook van particulieren en collega-musea, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag, bruiklenen, schenkingen en legaten werden ontvangen. Daarnaast koopt Paleis Het Loo met enige regelmaat schilderijen ten behoeve van de museale collectie aan, veelal met middelen van de Stichting ’t Konings Loo. Het verzamelbeleid richt zich op schilderijen die verbonden zijn met (de geschiedenis van) het Huis Oranje-Nassau. Met name portretten, historische en topografische voorstellingen of stukken die zich voorheen in de stadhouderlijke of koninklijke verzamelingen hebben bevonden, vormen de kern van dit aandachtsgebied. 

Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau

De basis van de schilderijenverzameling bestaat uit de schilderijen die gedurende de bewoning door koningin Wilhelmina, en soms zelfs al daarvoor, op Het Loo aanwezig waren en daar na haar overlijden in 1962 zijn gebleven. De meeste hiervan werden, nadat koningin Juliana in 1972 de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau had opgericht, hierin ondergebracht en vervolgens in langdurig bruikleen aan het museum overgedragen. Hieronder bevinden zich talloze familieportretten en de decoratiestukken die ten tijde van de bouw van Paleis Het Loo in de interieurs waren opgenomen. Door middel van een actief bruikleenbeleid draagt de Stichting Historische Verzamelingen nog steeds bij aan de collectie-opbouw van Paleis Het Loo. Een aantal schilderijen bleef echter buiten de overdracht aan de Stichting en ging mee met de overname van de inboedel door het Rijk. Hiertoe behoren vooral de negentiende-eeuwse schilderijen van meesters van de Romantiek en de Haagse school, die door koning Willem III en koningin Emma waren aangekocht. De keur hiervan is thans opgesteld in het kabinet van Hendrik ‘de Zeevaarder’, de Kunstzaal, de Rookzaal en de Bentinckkamer.

Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau

Een belangrijk bruikleen ontving Paleis Het Loo van de Vereniging Oranje-Nassau Museum (thans Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau), dat als zelfstandig museum tot 1976 gehuisvest was in een vleugel van het Stedelijk Museum het Prinsenhof in Delft. De gehele collectie, waaronder meer dan 130 schilderijen, werd in langdurig bruikleen aan Het Loo overgedragen. De GVON doet nog steeds, zij het op bescheiden schaal, aankopen voor haar verzameling, welke aan het bestaande bruikleen worden toegevoegd.

Eigen collectie 

Tot de schilderijen die Paleis Het Loo voor de eigen collectie heeft verworven, behoren enkele topstukken zoals Cornelis van Poelenburgh’s ‘Mercurius en Herse’, een stuk dat ten tijde van koning-stadhouder Willem III ook op Het Loo te vinden was, het allegorische portret van Sophia Hedwig van Brunswijk als Caritas door Paulus Moreelse, 1621, het groepsportret van de drie oudste kinderen van stadhouder Frederik Hendrik in een exotische setting door Gerard van Honthorst, 1629,  en het pronkstilleven van Jan Davidsz. de Heem ‘Vivat Oraenge’. De aandacht gaat echter tevens uit naar werken uit latere periodes. Tot de meest recente aanwinsten behoren een schilderij van de lievelingshondjes van prinses Wilhelmina van Pruisen door T.P.C. Haag (1792) en portretten van koningin Beatrix door Ans Markus en Sylvia Willink-Quiël. De verzameling schilderijen in Paleis Het Loo beoogt niet alleen de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau op hoogwaardige wijze te illustreren, maar ook een beeld op te roepen van de oorspronkelijke levenssfeer van de stadhouders en koningen.

categorieën schilderijen , historiserende portretten
voorwerpen portret , landschap , stilleven
datering 1500 - 2012

Een greep uit deze collectie

                       
Bekijk de hele collectie

paleishetloo

Paleis Het Loo

Amersfoortseweg, 7313 AA Apeldoorn
http://www.paleishetloo.nl

Collecties


Bekijk collectie

Fotografie

1855-1949        

Oranjeportretten

1500-2012        

Sculptuur

1500-2012