Collectie Gelderland

Historische Vereniging Voorst

De Historische Vereniging Voorst heeft als doel bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving. Met ongeveer 50 actieve vrijwilligers worden allerlei activiteiten georganiseerd zoals lezingen, voordrachten en tentoonstellingen. Tevens bezit de HVV een groot fotoarchief dat onlangs ontsloten is via Memorix. Dit archief, dat ook een kleine bibliotheek bevat, heeft een kantoor in Twello waar bezoekers welkom zijn. Vier keer per jaar ontvangen de leden van het HVV een Kroniek met mooie verhalen uit het verleden en heden van de gemeente Voorst.

https://www.historischeverenigingvoorst.nl

Aangesloten organisaties