Collectie Oranjesouvenirs

De collectie Oranjememorabilia omvat een groot aantal souvenirborden en -bekers, oranjedoeken, munten, lepeltjes en diverse (koek)trommels met beeltenissen van leden van het Koninklijk huis uit de negentiende en twintigste eeuw.

De eerste Oranjesouvenirs en memorabilia uit de Nederlandse geschiedenis zijn schaars; slechts enkele van deze voorwerpen zijn bewaard gebleven.

In de loop der tijd zijn vele voorwerpen voorzien van beeltenissen van koningen, koninginnen, prinsen en prinsessen. Huwelijken, geboortes, kroningsplechtigheden en andere hoogtijdagen van het Koninklijk huis worden al meer dan anderhalve eeuw uitbundig gevierd. Bij al deze gelegenheden zijn herdenkingsvoorwerpen op de markt gebracht. Iedereen kent de tegeltjes, lepeltjes, bekers, munten en wandborden hangend aan de muur bij menig Nederlands gezin, zoals het verlovingsbord van Juliana en Bernard. Van de bewaard gebleven Oranjememorabilia geldt over het algemeen dat zij voor een kleine groep bestemd waren.

Aan goedkope souvenirs zoals centsprenten, die bestemd waren voor een groot publiek, werd uit de aard der zaak minder waarde gehecht en slechts een klein aantal heeft de tand des tijd doorstaan. Binnen het NOM is ervoor gekozen om in deze collectie naast de bekende beker of het lepeltje ook niet voor de hand liggende producten op te nemen. Veel bedrijven hebben immers in de loop der tijd ingespeeld op de troonswisselingen. Naast verpakkingen van Oranjevla, de blikken van Verkade met de beeltenissen van Beatrix, Willem Alexander en Máxima en de bekende Wilhelmina pepermunt van Fortuin DF Pepermunt behoort ook de opblaasbare plastic kroon tot de memorabilia die in de collectie zijn opgenomen.

Niet alle Oranjesouvenirs hebben specifiek met het Huis van Oranje te maken. Aan het eind van de achttiende eeuw, toen er een strijd gaande was tussen prinsgezinden en patriotten, waren Oranjesouvenirs een uiting van politieke gezindheid. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden de voorwerpen symbolen voor de band met het Koningshuis en met Nederland. Vlak na de oorlog symboliseerden Oranjesouvenirs de Nederlandse wederopbouw.

De afgelopen decennia laten de Oranjevoorwerpen in toenemende mate een ontwikkeling zien waarin ‘oranje’, sport en commercie een creatief verbond zijn aangaan.

categorieën aandenkens
voorwerpen geboortelepel , doopbeker , gedenkbord

Een greep uit deze collectie


Bekijk de hele collectie