Collectie foto's en documenten

Al sinds de oprichting in 1912 verzamelt het Nederlands Openluchtmuseum naast objecten ook foto’s en documentatie. Dit materiaal is voor het grootste gedeelte opgenomen in de documentaire collecties. Niet de fotografische of artistieke kwaliteiten, maar de inhoudelijke informatie is het belangrijkste criterium voor opname in de collectie.

De inhoud van de collectie foto’s en documenten hangt nauw samen met het aandachtsgebied van het museum: de geschiedenis van het dagelijks leven in Nederland vanaf het midden van de zeventiende eeuw. Hieronder vallen onderwerpen als landelijke bouwkunst, tradities, gebruiken, huisraad, streekdrachten, ambachten, bedrijven en landbouw. De collectie dient als bronnenmateriaal voor de eigen wetenschappelijke staf, ten behoeve van de eigen publicaties en presentaties. Daarnaast zijn er uitgeverijen, wetenschappelijk onderzoekers en particulieren die gebruik maken van deze collectie.

Het fotoarchief bestaat uit circa 180.000 foto's, 125.000 negatieven en 40.000 dia's. Daarnaast bevat deze collectie onder andere 30.000 boeken en tijdschriften, fotoalbums, ansichtkaarten, affiches, technische tekeningen en stofstalen. Het foto- en tekeningenarchief is voor een groot deel de neerslag van het werk van eigen medewerkers. Daarnaast zijn er in de loop der jaren foto's en fotocollecties verworven via aankoop, schenking of legatering. Stofstalen zijn onder meer verzameld tijdens veldwerk. Museummedewerkers trokken het land in om informatie en objecten te verzamelen. Naast documentaire afbeeldingen bevat de fotocollectie registratiefoto’s van de museale collectie en bevinden zich in het archief veel reproducties van oude foto's uit voornamelijk particuliere verzamelingen. Het materiaal is gerubriceerd op onderwerp.

categorieën foto's , documenten , boeken , ansichtkaarten , tijdschriften , affiches
voorwerpen foto , negatief , dia

Een greep uit deze collectie


Bekijk de hele collectie