Gladiatorenbeker van aardewerk uit de Romeinse tijd

Beker van groen geglazuurd, witbakkend aardewerk (Stuart type 2) uit de tweede helft van de 2de eeuw. De beker bolt boven de voet sterk naar buiten uit en heeft vervolgens een rechte en licht naar binnen neigende wand. De rand is fijn geprofileerd. Op de wand is rondom in barbotinetechniek een reliëfdecoratie aangebracht: twee gladiatorengevechten die van elkaar worden gescheiden door hermen. Eén scène toont een zwaarbewapende secutor (links) in gevecht met een lichtbewapende retiarius. Aan de andere kant van de beker staan een murmillo (links) en een thraex tegenover elkaar, met tussen hen in een scheidsrechter. Helemaal rechts komt een helper aanlopen met het gebogen zwaard van de thraex. Boven de twee gladiatoren staan hun namen: SA[BINVS (?) MV]RM(illo) en IVSTVS TRIIHS. Tussenruimtes zijn opgevuld met krullende ranken en vijf grote bladmotieven. De voorstellingen worden ingekaderd door horizontale en verticale stippellijnen. De beker is in Nijmegen gevonden, in Hees.

soort beker (drinkgerei), vaatwerk
locatie Nijmegen, Hees, terrein-B (Nijmegen)
datering 100 - 200
materiaal aardewerk
nummer XVII.1
collectie Gebruiksartikelen en uitrusting
instelling Museum Het Valkhof
stel een vraag of reageer