Collectie Gelderland

Valkhof Museum

Het Valkhof Museum staat aan de rand van het Valkhofpark in het centrum van Nijmegen. Ooit lag hier een Romeinse versterking, later lieten Karel de Grote en Frederik Barbarossa er hun residenties bouwen. Langs een restant van de oude stadswal staat het museum voor kunst en archeologie. Het volledig in glas gehulde gebouw is een ontwerp van architect Ben van Berkel.

Collectie

In het Valkhof Museum zijn de verzamelingen bijeengebracht van twee voormalige musea: de collecties oude en moderne kunst van het Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint Jan' en de archeologische verzamelingen van het Provinciaal Museum G.M. Kam. De archeologische collectie wordt doorlopend uitgebreid met vondsten van recente opgravingen in Gelderland die in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten, onderdeel van het Valkhof Museum, worden beheerd. Een selectie van de museumverzameling is vindbaar op deze website van Collectie Gelderland; wanneer u specifiek zoekt naar objecten uit het provinciaal depot voor bodemvondsten, kunt u deze link gebruiken.

De archeologische voorwerpen zijn vrijwel alle afkomstig uit Nijmegen en Gelderland. Het meest talrijk zijn de vondsten uit de Romeinse tijd, toen Nijmegen (Noviomagus) de belangrijkste stad in Nederland was. Hoogtepunten in de archeologische afdeling zijn de resten van twee Keltische wagens uit Wijchen en Nijmegen, een Romeins overwinningsmonument uit het begin van de jaartelling uit Nijmegen, de wapens en uitrustingsstukken van Romeinse soldaten, rijke graven uit de Romeinse tijd, een prachtige verzameling Romeins glas en het gereconstrueerde graf van een Frankische ruiter uit de 7de eeuw, gevonden in Lent.

De collectie oude kunst en cultuurhistorie heeft vooral betrekking op Nijmegen en het Rijk van Nijmegen en omvat onder meer schilderijen, prenten, tekeningen, beeldhouwwerk en zilver. Ze werpen licht op het stedelijke leven van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw, tonen het vroegere aanzien van Nijmegen, maar ook het bijzondere landschap in de omgeving. Tot de topstukken behoren een altaarkleed van het Nijmeegse schippersgilde uit de 15de eeuw, twee houten beelden van Henrik Douvermann uit het begin van de 16de eeuw, het Gezicht op de Valkhofburcht van Jan van Goyen uit 1641 en een rijke verzameling werkstukken van Nijmeegse zilversmeden.

Werken van Carel Willink, Pyke Koch en Raoul Hynckes vormen de overgang naar de verzameling moderne kunst. De nadruk ligt op de Nederlandse kunst van na 1960. Sterk vertegenwoordigd zijn werken uit de traditie van de pop art met zijn populaire beeldcultuur en het hedendaagse expressionisme met zijn spontaan geschilderde doeken. Ook de meer experimentele kunst krijgt in het museum ruime aandacht. Hoogtepunten zijn onder meer de pop art werken van Woody van Amen, Gustave Asselbergs, ShinkichiTajiri en werk van Panamarenko.

http://www.valkhofmuseum.nl/

Aangesloten organisaties