Collectie Geologie

De meeste vondsten in Eibergen stammen uit het Oligoceen, het Mioceen, het Pleistoceen en het Holoceen en dat is maar een heel klein stukje van de geschiedenis van de aarde. De geoloog W.C.H. Staring (1808-1877) legde zijn geologisch onderzoek met boringen van twintig meter diep in Eibergen en omstreken vast in zijn proefschrift Geologie des Vaderlands, waarmee hij cum laude promoveerde. Boringen door Exploitatiemaatschappij Gelria in het begin van de twintigste eeuw bevestigden deze bevindingen en wezen uit dat diepere aardlagen ook zout en steenkool bevatten. Zodoende bestaat er een vrij nauwkeurig beeld van de samenstelling van onze bodem. In dit gebied is meermalen zee geweest en in andere tijdperken tropische en subtropische omstandigheden, toendra’s en ijsvlakten en er hebben allerlei rivieren gestroomd.

De collectie Geologie van het museum bestaat uit veel voorwerpen en heeft betrekking op vondsten uit de Achterhoekse aardlagen met de nadruk op Eibergse formaties. Bont zandsteen is hier aangetroffen uit het Trias, tussen 190 en 225 miljoen jaar oud. Uit het Bovenkrijt, 137 tot 67 miljoen jaar geleden, zijn fossielen gevonden. Brokken pyriet-kalk stammen uit het Oligoceen, 67 tot 2,5 miljoen jaar oud. Walviswervels, haaientanden en vissenwerveltjes uit het Mioceen geven aan dat deze bodem in dat tijdperk nog diep onder de golven van de zee lag. Schelpjes uit de Holsteinien-formatie duiden daar eveneens op. Uit beenderen van herten en mammoeten uit het Pleistoceen kan worden opgemaakt dat het water zich tussen 2,5 miljoen en 10.000 jaar voor Chr. had teruggetrokken en hier grote zoogdieren leefden.

categorieën gesteente , dierlijk materiaal
voorwerpen zwerfkeien , skeletonderdelen , schelpen (dierlijk materiaal) , hout en houtproducten , weekdieren , koraal , gebitten , sponsdieren
datering -225000000 - -10000

Een greep uit deze collectie

         
Bekijk de hele collectie

museumdescheper

Historisch Museum de Scheper Eibergen

Hagen 24, 7151 CA Eibergen
http://www.museumdescheper.nl

Collecties


Bekijk collectie

Archeologie

-12000-1300        

Menno ter Braak

1900-1958    

Onderwijs

1900-1970        

Willem Sluiter

1500-1960