Foto, voorstellende het personeel van Cadena tijdens de sigarenstaking van 1913 te Culemborg

Na 3 maanden strijd. Een deel van de uitgestotenen van de Cadena tegen het eind van het grote conflict in de sigarenindustrie, in 1913. De groep poseert voor café Voorwaarts (aan de Zandstraat). Achter het bord met het opschrift Na 3 maanden strijd!!!, Afdn. Culenborg, 20 Mei 1913 zittend, van links naar rechts (waarschijnlijk de belangrijkste stakingsleiders van de bonden op de fabriek): 1 onbekend (waarschijnlijk van de Katholieke Bond); 2 S. A. Zumbuohl (Federatie, houder van café De Hoop), 3 Chris Wardekker (Nederlandsche Bond). Voorste rij, zittend op de grond, van links naar rechts de bosjesmakers: 1 onbekend, 2. A.P. Klumper (later raadslid SDAP), 3 V.d. Winter, 4 Jan v.d. Hurk, 5 onbekend, 6 Schepenmaker, 7,8 en 9 onbekend, 10 Peter v.d. Hurk, 11 Hein Geurts, 12 Bos; tweede rij, van links naar rechts: 1 V.d. Meyden, 2 onbekend, 3 Daan v. d. Donk, 4 Sanders, 5 Tinus van Gasteren, 6 Kees van Beusekom, 7 Brouwer, 8 De Ruiter, 9 Winkel, 10 Jan Woerdenbach, 11 Hans van Gasteren, 12 onbekend, 13 Job de Vries, 14, 15 en 16 onbekend,17 Chris Winkel; derde rij, zittend, van links naar rechts: 1 en 2 onbekend, 3 Leen de Vries, 4 Thijs Bunnik, 5 Zumbuohl, 6 Jan de Vries, 7, 8 en 9 onbekend, 10 Vermeulen, 11 onbekend; vierde rij, staand, van links naar rechts: 1 onbekend, 2 Van Oort (kastelein in de Herenstraat, naast Van Maanen), 3, 4 en 5 onbekend, 6 Vermeulen, 7 Overbeek, 8 Lou Vermeulen, 9, 10 onbekend, 11 Collé, 12 Dorus Blijenberg, 13 Kees Smits, 14 Zumbuohl, 15 Munnik, 16 Hannes Valkonet, 17 Dirk Lamboo, 18 Satter, 19 onbekend, 20 Gradus Hillo, 21 Karel de Beus, 22 onbekend, 23 Vermeulen, 24 Lou Pompe, 25 Jo Spithoven, 26 Bakker, 27 Leen van Emden (kastelein van Voorwaarts); vijfde rij, staand, van links naar rechts: 1 Van Gasteren, 2 en 3 onbekend, 4 Dolf Borgstein, 5 Sielhorst, 6 Jan v. d. Donk, 7 onbekend, 8 Ausems, 9 Goof van Nunen, 10 onbekend, 11 Huib van Dillen, 12 Van Antwerpen, 13 Nico van Donk, 14 onbekend, 15 Jo Derksen, 16 Jo van Donk, 17 onbekend, 18 Kees van Dalen, 19 Van Lier, 20 Cas Blijenberg, 21 onbekend; Achterste rij, van links naar rechts: 1 Jo Wijnants,2 onbekend, 3 Nol van de Hurk (de latere eigenaar-fabrikant van TIAV), 4 Jo Koolen, 5 Tinus Ulrich, 6 Jo Kolenbrander, 7 Gertie de Jager, 8 Willem van Lier, 9 Chris de Jager, 10 Van Vugt, 11 Schepenmaker, 12 Flip Vermeulen, 13 Willem Vermeulen, 14 Jo van Emmerik, 15 Dorus Blokland.

soort foto (foto's), beeldmateriaal
vervaardiger onbekend
datering 1913
materiaal positief
afmetingen hoogte 10.5 cm
breedte 14.7 cm
trefwoorden Zumbuohl, S.A., Wardekker, Chris, Klumper, A.P., Winter, van de, Hurk, Jan van de, Schepenmaker, Hurk, Peter van den, Geurts, Hein, Bos, Meyden, van de, Donk, Daan van der, Sanders, Gasteren, Tinus van, Beusekom, Kees van, Brouwer, Ruiter, de, Winkel, Woerdenbach, Jan, Gasteren, Hans van, Vries, Job de, Winkel, Chris, Vries, Leen de, Bunnik Thijs, Zumbuohl, Vries, Jan de, Vermeulen, Oort, van, Vermeulen, Overbeek, Vermeulen, Lou, Collé, Blijenberg, Dorus, Smits, Kees, Zumbuohl, Munnik, Valkonet, Hannes, Lamboo, Dirk, Satter, Hillo, Gradus, Beus, Karel de, Vermeulen, Pompe, Lou, Spithoven, Jo, Bakker, Emden, Leen van, Gasteren, van, Borgstein, Dolf, Sielhorst, Donk, Jan van der, Ausems, Nunen, Goof van, Dillen, Huib van, Antwerpen, van, Donk, Nico van, Derksen, Jo, Donk, Jo van, Dalen, Kees van, Lier, van, Blijenberg, Cas, Wijnants, Jo, Hurk, Nol van de, Koolen, Jo, Ulrich, Tinus, Kolenbrander, Jo, Jager, Gertie de, Lier, Willem van, Jager, Chris de, Vugt, van, Schepenmaker, Vermeulen, Flip, Vermeulen, Willem, Emmerik, Jo van, Blokland, Dorus, Zandstraat, Culemborg
nummer F1652
collectie Ansichtkaarten en foto's
instelling Elisabeth Weeshuis Museum
stel een vraag of reageer