Collectie Gelderland

Museum Oene

Het Cultuur Historisch Museum Oene werd geopend in 2015. Onze stichting heeft ten doel: het bijeenbrengen, inrichten, beheren en in stand houden van een museum met voorwerpen/goederen afkomstig uit Oene in het bijzonder en omstreken of daarop betrekking hebbend.

Begonnen met materiaal dat betrekking heeft op de vliegtuigcrash van 1944 in het Oenerbroek, is de gehele collectie uitgegroeid tot ruim 3000 voorwerpen en documenten. Kleding, schoolspullen, gebruiksvoorwerpen, foto’s, teveel op te noemen. Deze zijn alle aan het museum geschonken, met uitzondering van de collectie over de voormalige Zuivelfabriek ‘De Hoop’, die in bruikleen is ontvangen. Wij hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er behoefte was aan een museum in Oene.

Elk jaar komen we met een nieuwe expositie.

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag: 13.00 – 17.00 uur
zaterdag: 10.00 – 16.00 uur
Zie voor actuele openingstijden de website

https://www.museumoene.nl

Aangesloten organisaties