Collectie Archeologie

De deelcollectie Archeologie is vooral stads- en streek gerelateerd en bevat hoofdzakelijk vroeg- tot laatmiddeleeuws aardewerk. Daarnaast gaat het om keramiek, stenen en metalen vondsten uit de periode van voor de jaartelling, zoals vuurstenen werktuigen en trechterbekers. De archeologische objecten geven een beeld van de bewoningsgeschiedenis van Arnhem en een groot deel van de Veluwe. De deelcollectie is afgesloten. Resultaten van opgravingen in Arnhem gaan sinds enkele jaren naar het bodemdepot van de gemeentelijke archeoloog.


Een greep uit deze collectie

   
Bekijk de hele collectie

mmkarnhem

Museum Arnhem

Utrechtseweg 87, 6812 AA Arnhem. Erfgoedcentrum Rozet: Kortestraat 16, 6811 EP Arnhem
http://www.museumarnhem.nl

Collecties


Bekijk collectie

Beeldhouwkunst

1920-2008        

Fotowerken

1942-2008        

Glas (1600-1900)

1600-1900        

Historie

-5000-1900        

Installaties

1982-2008        

Werken op papier

1443-2007