Collectie Gelderland

Liemers Museum

Liemers Museum, onderdeel van Kunstwerk! Culturele voorzieningen in de Liemers, bewaart en presenteert voorwerpen die een beeld geven van het cultuur- en natuurhistorische verleden van de streek die al sinds de Middeleeuwen bekend is onder de naam 'Liemers'. Deze streek ligt in de driehoek Arnhem-Doetinchem-Emmerich en wordt begrensd door de rivieren Rijn, IJssel en Oude-IJssel.

Collectie

De collectie van het museum is zeer gevarieerd: archeologische vondsten stammend uit de Vroege Steentijd, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en overblijfselen van historische gebouwen; voorwerpen uit de kerkelijke en godsdienstige geschiedenis, zoals bijbels, sjoel- en andere boeken, altaarstukken; de schutterijen en het verenigingsleven verbeeld in uniformen, vaandels en bijbehorende attributen; een verzameling wapens, uniformen, documenten, foto's en allerhande voorwerpen die een beeld geven van de oorlogsjaren in de Liemers; natuurhistorie met fossielen van dieren uit de oertijd en opgezette dieren die in de Liemers voorkwamen of -komen.

Tot de topstukken behoren een verguld zilveren monstrans van de Andreaskerk te Zevenaar, 16e eeuw, een zilveren monstrans van de parochie S. Antonius Abt te Loo, 17e eeuw, een bronzen slagzwaard uit de late bronstijd en een Merovingische kan van aardewerk, 5e eeuw, die in Didam is gevonden. In het trappenhuis beneden is een staand horloge te zien, afkomstig van hotel 'De Pauw' te Zevenaar. De klok stamt uit de tweede helft van de 18e eeuw en is waarschijnlijk gemaakt door de Amsterdamse klokkenmaker Paulus Bramer. In de entree van het museum staat een horloge afkomstig uit Oud-Zevenaar, vervaardigd door Johan Joling, eveneens tweede helft 18e eeuw.

Van oudsher werd in de Liemers op kleinschalige wijze tabak geteeld. Dit was voor de streek van grote economische betekenis. De Turmac Historische Collectie geeft een overzicht van de geschiedenis van de sigarettenfabriek Turmac. Te zien zijn verpakkingsmaterialen, reclamemateriaal en foto's. Ook andere takken van industrie zijn in het museum vertegenwoordigd, zoals de inktfabricage van Gimborn en de steenindustrie.

Het museum beschikt over een topografische atlas met een collectie waterkaarten die de ontwikkeling van de diverse waterbouwkundige werken aan de nabijgelegen rivieren door de eeuwen heen laat zien, zoals de aanleg van het Pannerdens Kanaal. Verder treft de bezoeker een fotocollectie, een grote verzameling bidprentjes uit de Liemers, een knipselarchief en een handbibliotheek aan.

Het volledig vernieuwde streekmuseum vertelt het verhaal van de inwoners van de Liemers uit het verleden, het heden en de toekomst. Terwijl je rondloopt, ontdek je de geschiedenis door een geheel eigentijdse presentatie waar de objecten je tegemoet komen. Baan je een weg langs de jarenlange tijdlijn die doorloopt van de begane grond naar de eerste verdieping. De historie wordt ingekleurd door de verhalen van de mensen, van de jagers en verzamelaars uit de steentijd tot de Liemerse inwoners van nu. Beleef samen met het hele gezin de historie in het Liemers Museum.

 

http://www.liemerskunstwerk.nl/

Aangesloten organisaties