Correspondentie over de Tentoonstelling van Oude en Nieuwe kunst, Verloting en Fancy-Fair voor de bouw van een school voor minvermogenden te Arnhem 1900 - 1903

Deze correspondentie bestaat uit 10 delen en in omslag en heeft betrekking op de Tentoonstelling van Oude en Nieuwe kunst, Verloting en Fancy-Fair voor den bouw eener school voor Minvermogenden onder beheer van het Schoolsbestuur 'St-Willibrord' te Arnhem in de periode 1900 tot 1903. Aan de tentoonstelling werkte mee Mevrouw Clara Thijssen-Heerkens. Zij is de aangetrouwde tante van Jean Philippe Rudolph Marie de Nerée tot Babberich. De briefwisseling gaat over de bijdrage van Jan de Nerée aan de tentoonstelling. Het dossier bevat naast brieven ook de uitnodinging om de tentoonstelling te bezoeken waarop het comité van aanbeveling genoemd staat. Daarin namen uit de Liemers als A. Baron van Lamsweerden, P. van Nispen tot Severnaer, G. Baron van Hugenpoth tot Aerdt e.a.. In de derde brief van Clara Thijssen-Heerkens wordt melding gemaakt van het feit dat Jan Kalf, onderdirecteur de afdeling Oudheden in het Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst te Amsterdam (later opgenomen in het Rijksmuseum) heeft gekeken naar het groene kazuifel en wordt de opmerking gemaakt dat het in een museum thuis hoort. Ook vermeld Thijssen-Heerkens dat er mensen zeer geinteresseerd zijn in glasramen die afkomstig zijn van Halsaf. Van 2 februari 1903 dateert een brief van Jan Kalf met het verzoek om het kazuifel in bruikleen te geven aan Nederlandsch Museum van Geschiedenis en Kunst te Amsterdam. Of het daar ooit is geweest is niet duidelijk. Er is een Reactie van Jan (J.Ph.R.M) de Nerée gericht aan Kalf van 27 maart 1903 waarin hij aangeeft te aarzelen om aan het verzoek te voldoen, omdat het kazuifel als de familie de op Halsaf verblijft (6 weken per jaar) gebruikt wordt voor de Eucharistie in de kapel van het Huis. Kalf ging in 1903 weg bij het museum en ging aan de slag als secretaris van de in dat jaar ingestelde Rijkscommissie voor het opmaken en uitgeven van een inventaris en beschrijving van de Nederlandse monumenten van Geschiedenis en Kunst. In het dossier ook het artikel dat Jan Kalf schreef met de titel 'Textiele kunst in het Nederlandsch Museum' waarin ook melding wordt gemaakt van het kazuifel.

soort correspondentie (documenten), Voorwerpen
vervaardiger onbekend
datering 1900-06-07 - 1903-03-27
materiaal papier (vezelproduct) (papier)
trefwoorden Nerée tot Babberich, Jean Philippe Rudolph Marie (Jan), vogel, bloemen (planten), vruchten (granaatappel?), vogels
nummer 12268
collectie Religie
instelling Kunstwerk! Liemers Museum
stel een vraag of reageer