Collectie Gelderland

Kasteel Hernen

In de omgeving van Wijchen ligt Hernen, een dorpje met een afwisselend en waterrijk buitengebied. Bij het dorp ligt een middeleeuwse burcht: kasteel Hernen. De eerste vermelding van de 'heren van Hernen' dateert uit 1247. Een eeuw later is de heerlijkheid in bezit van het geslacht Van Driel en van 1406 tot 1646 wordt het beheerst door de familie Van Wijhe. Daarna komt het kasteel door vererving in eigendom van diverse Zuid-Nederlandse families. De laatste eigenaar is mevrouw A.M. Metelerkamp van Bronkhorst-den Tex. Zij schenkt kasteel Hernen met de omringende tuin in 1940 aan Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen. Deze schenking is de aanleiding tot de oprichting van de stichting in datzelfde jaar. Het was de wens van deze laatste eigenaar om het monument voor de toekomst veilig te stellen en te restaureren. Het kasteel is tussen 1942-1957 grondig gerestaureerd.

Eind jaren zestig doet het slot dienst als filmlocatie voor de tv-serie Floris. Kasteel Hernen is een schaars voorbeeld van middeleeuwse architectuur in Gelderland. Het heeft relatief weinig wijzigingen ondergaan en is nooit door belegeringen, oorlogsgeweld of andere rampspoed geteisterd. Het gesloten, defensieve karakter is daardoor goed bewaard gebleven.

Van groot belang voor de bouw van het kasteel zijn de veldovens die in de buurt van het slot te vinden waren. De kern van Hernen bestaat uit een vierkante donjon, die rond het midden van de 14de eeuw wordt gebouwd in opdracht van Alart van Driel. Tegen deze donjon wordt een 2,5 meter dikke muur opgetrokken rond een rechthoekige binnenplaats. Deze muren zijn later overdekt, waardoor de vier vleugels van het kasteel zijn ontstaan. Een wapensteen met de wapens van het echtpaar Van Wijhe-Van Egeren uit 1555 boven de ingangspoort markeert de voltooiing van dit bouwproces.

Omdat veel latere eigenaren niet in het kasteel verbleven, is de burcht nooit ingrijpend aan de smaak van de tijd aangepast. Het middeleeuwse karakter van kasteel Hernen is daarom nu nog steeds zichtbaar. Het kasteel heeft weinig oorspronkelijke objecten, maar beschikt wel over de originele wapensteen uit de 16de eeuw en twee portretten van oorspronkelijke bewoners. Bezoekers kunnen het kasteel met een pratende lantaarn verkennen. Deze lantaarn vertelt over de heer van Hernen en het leven op het kasteel.

Bekijk hier de collectie van Kasteel Hernen.

http://hernen.glk.nl/

Aangesloten organisaties