Kasteel Doorwerth

Doorwerth is een voorbeeld van een burcht die door geleidelijke groei zijn uiteindelijke omvang bereikt. De oorsprong van het kasteel ligt in de 13de eeuw. Het oudste gedeelte uit ongeveer 1280 is een rechthoekige woontoren of zaalburcht. Deze zaalburcht heeft dikke muren en is omgeven door water. Er is ook al sprake van een voorburcht. In de loop van de 15de eeuw is het complex vergroot, waardoor vier vleugels rond een binnenplein ontstaan. Na enige moderniseringen krijgt de hoofdburcht omstreeks 1560 min of meer zijn huidige aanzien. In de daarop volgende eeuwen bewonen diverse adellijke families het slot.

Aan het begin van de 19de eeuw verkeert het kasteel in slechte staat. Het wordt hersteld en er zijn enkele vertrekken in neogotische stijl ingericht. Aan het eind van de 19de eeuw is het gebouw echter opnieuw ernstig vervallen. De vereniging 'De Doorwerth' voert tussen 1910 en 1915 een grondige restauratie uit en het leek erop dat het kasteel was gered. De verwoestingen van de slag rond Arnhem in 1944 laten het kasteel echter als totale ruïne achter. Pas in de jaren vijftig komt opnieuw een restauratie op gang, waarbij Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen het herstel overneemt van vereniging 'De Doorwerth'. In 1983 wordt de restauratie afgerond. Doorwerth is nu weer een indrukwekkend kasteel met voorburcht op het snijvlak van Rijn en Veluwe.

De ridderzaal en de overige vertrekken in de oost- en noordvleugel zijn zoveel mogelijk in middeleeuwse vorm hersteld. In de ridderzaal is de schouw voorzien van een kopie van het 16de-eeuwse schoorsteenfries dat in 1944 verloren ging. In de zuidvleugel is de gevangenis, compleet met het beruchte spijkerplafond uit de 19de eeuw. Ook de keuken is de moeite waard met zijn natuurstenen pekelbakken, de ingebouwde bakoven en het fornuis met warmwaterreservoir. In de hoofdburcht is de presentatie te zien van vier collecties: het kasteelmuseum met fraai ingerichte vertrekken, het Museum Veluwezoom, het Nederlands Jachtmuseum en de Nationale Bosbouwcollectie.

Tijdens de naoorlogse restauratie is interessant archeologisch materiaal tevoorschijn gekomen. Naast scherven van allerlei soorten aardewerk, worden onder meer bijzondere 16de-eeuwse haardsteentjes met het wapen en het motto 'Plus Oultre' van keizer Karel V gevonden. Ook zijn enkele ijzeren voorwerpen afkomstig van het kasteel overgebleven. Op Collectie Gelderland worden de objecten die een relatie hebben met kasteel Doorwerth en het leven op een kasteel getoond.


kasteeldoorwerth kasteeldoorwerth

Kasteel Doorwerth

Fonteinallee 2b, 6865 ND, Doorwerth
http://www.glk.nl/doorwerth

Bekijk collectie

Deelcollecties