Collectie Gelderland

Kasteel Doorwerth

Doorwerth is een voorbeeld van een burcht die door geleidelijke groei zijn uiteindelijke omvang bereikt. De oorsprong van het kasteel ligt in de 13de eeuw. Het oudste gedeelte is de rechthoekige woontoren of zaalburcht uit ongeveer 1280. Deze zaalburcht heeft dikke muren en is omgeven door water. Er is in deze periode ook al sprake van een voorburcht. In de loop van de 15de eeuw wordt het complex vergroot, waardoor vier vleugels rond een binnenplein ontstaan. Na enige moderniseringen krijgt de hoofdburcht omstreeks 1560 min of meer zijn huidige aanzien. In de daarop volgende eeuwen bewonen diverse adellijke families het slot.

Aan het begin van de 19de eeuw verkeert het kasteel in slechte staat. Doorwerth wordt hersteld en enkele vertrekken krijgen een neogotische inrichting. Aan het einde van de 19de eeuw is het gebouw echter opnieuw ernstig vervallen. De vereniging 'De Doorwerth' voert tussen 1910 en 1915 een grondige restauratie uit waardoor het erop lijkt dat het kasteel is gered. De verwoestingen van de slag rond Arnhem in 1944 laten het kasteel echter als totale ruïne achter. Pas in de jaren vijftig komt opnieuw een restauratie op gang, waarbij Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen het herstel overneemt van vereniging 'De Doorwerth'. In 1983 wordt de restauratie afgerond waardoor Doorwerth weer een indrukwekkend kasteel met voorburcht op het snijvlak van de Rijn en de Veluwe is.

De ridderzaal en de overige vertrekken in de oost- en noordvleugel zijn zoveel mogelijk in middeleeuwse vorm hersteld. De schouw in de ridderzaal is voorzien van een kopie van het 16de-eeuwse schoorsteenfries dat in 1944 verloren ging. In de zuidvleugel bevindt zich de gevangenis, compleet met het beruchte spijkerplafond uit de 19de eeuw. Ook de keuken is de moeite waard met zijn natuurstenen pekelbakken, ingebouwde bakoven en een fornuis met warmwaterreservoir. In de hoofdburcht is de presentatie te zien van vier collecties: het kasteelmuseum met fraai ingerichte vertrekken, het Museum Veluwezoom, het Nederlands Jachtmuseum en de Nationale Bosbouwcollectie.

Tijdens de naoorlogse restauratie is interessant archeologisch materiaal tevoorschijn gekomen. Naast scherven van allerlei soorten aardewerk, zijn onder meer bijzondere 16de-eeuwse haardsteentjes met het wapen en het motto 'Plus Oultre' van keizer Karel V gevonden. Ook zijn enkele ijzeren voorwerpen afkomstig van het kasteel overgebleven. Op Collectie Gelderland worden de objecten die een relatie hebben met kasteel Doorwerth en het leven op een kasteel getoond.

Bekijk hier de collectie van Kasteel Doorwerth.

http://doorwerth.glk.nl/

Aangesloten organisaties