Collectie Gelderland

Kasteel Ammersoyen

Kasteel Ammersoyen heeft diverse functies gehad. Van 1873 tot 1945 dient het kasteel als klooster, waarna het in de jaren 1954-1957 een wasmachinefabriek wordt. Hierdoor is men lang vergeten dat Ammersoyen een bijzonder middeleeuws kasteel is. Het kasteel wordt omstreeks 1350 gesticht. Het heeft een bijna vierkante plattegrond met grote ronde torens op de hoeken. Dat het kasteel als één geheel is ontworpen en gebouwd en dit voorkomen vele eeuwen heeft behouden, is uitzonderlijk.

Een brand heeft het kasteel in 1590 zwaar geteisterd. Het gebouw krijgt bij de wederopbouw echter zijn oorspronkelijke contouren terug. De bestemming tot klooster heeft geleid tot het dempen van de gracht en de aanbouw van een hoge kapel. In deze staat wordt kasteel Ammersoyen in 1945 ernstig getroffen door granaatvuur van het geallieerde bevrijdingsleger. Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen riep het dreigende verval een halt toe. Zestien jaar lang wordt Ammersoyen gerestaureerd. Sinds de officiële opening door Z.K.H. Prins Claus in 1976 is het kasteel opengesteld voor het publiek.

Omstreeks 1893 hebben de toenmalige bewoners, de Zusters Clarissen, de gracht rond het kasteel laten dempen voor de aanbouw van hun nieuwe kapel. Achteraf een gelukkige keuze, want onbedoeld werden hierdoor de voorwerpen, die sinds het einde van de 14de eeuw in de gracht waren beland, geconserveerd. Tijdens de restauratie is de voormalige gracht uitgegraven, waarbij een enorme hoeveelheid gebruiksvoorwerpen uit een periode van vijf eeuwen tevoorschijn kwam. Onder deze vondsten bevinden zich onbeschadigd aardewerk, glas, kostbaar metaal en voorwerpen als een snavelkan, zilveren toiletgarnituur, tinnen schoteltjes, bierpullen, trechterbekers, wijnflessen, zalfpotjes, spreeuwpotten, ruitersporen en een pijpaarden Mariabeeldje uit de 15de eeuw. Ook zijn er fragmenten van Siegburgse drinkbekers uit 1584 gevonden met het wapen Van Arkel en een 17de-eeuwse wijnfles gestempeld met hetzelfde wapen. De uitzonderlijke betekenis van al deze vondsten ligt in het feit dat de voorwerpen afkomstig zijn van het kasteel. Ze zijn op het kasteel gebruikt en worden nu ter plaatse bewaard en tentoongesteld.

Het beeld van de wooncultuur uit vroegere tijd wordt behalve met gebruiksvoorwerpen eveneens opgeroepen door andere objecten zoals een schoorsteenmantel en een wandkleed met jachttaferelen. Portretten van onder andere vroegere bewoners en hun familieleden maken de inrichting van het kasteel compleet. Met al deze objecten is het mogelijk een beeld te krijgen van het dagelijkse leven op kasteel Ammersoyen. De collectie is ook digitaal toegankelijk via Collectie Gelderland.

Bekijk hier de collectie van Kasteel Ammersoyen.

http://www.glk.nl/ammersoyen

Aangesloten organisaties