Collectie Gelderland

Kasteel Huis Bergh

Kasteel Huis Bergh is gelegen in de Liemers, binnen de middeleeuwse stadswal van 's Heerenberg. Het is een van de belangrijkste - in oorsprong - middeleeuwse kastelen van Nederland. Huis Bergh werd naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de dertiende eeuw gesticht en is het stamslot van de heren en later graven Van den Bergh.

De stad 's Heerenberg is aan de voet van het kasteel ontstaan en zo vormen Huis Bergh en 's Heerenberg een uit de middeleeuwen stammende leefgemeenschap die nog steeds voelbaar aanwezig is.

Verzameling

De verzameling van Huis Bergh is typisch een particuliere verzameling uit het begin van de twintigste eeuw. Het betreft kunstvoorwerpen uit de late Middeleeuwen en de zestiende eeuw, zoals schilderijen van Vlaamse, Duitse en Italiaanse meesters, meubelen, beeldhouw- en snijwerken, boekbanden, verluchte handschriften, wiegendrukken en ivoorsnijwerken.Daarnaast zijn aanwezig email en smeedwerken, wapens, heraldiek, regionale topografie en Berghse munten. Een klein deel van de inventaris, voornamelijk zeventiende en achttiende eeuwse portretten, is nog afkomstig van de vroegere bezitters.

Deelcollecties

De belangrijkste deelcollecties worden gevormd door de verzameling Vroege Italiaanse Schilderkunst, de grootste particuliere collectie van deze aard in Nederland, en door een indrukwekkende verzameling middeleeuwse handgeschreven boeken en losse bladen met miniaturen. Tot de topstukken behoort het paneel van de Engel door Duccio di Buoninsegna (ca 1250-1318), de belangrijkste schilder uit de schilderschool van Siena. Dit stuk staat nog sterk onder invloed van de Byzantijnse kunst. Een ander topstuk is het Missaal dat in 1475-1476 werd gemaakt voor het Maria Magdalenagilde en -gasthuis te Brugge. Dit omvangrijke werk beschikt over paginagrote miniaturen van zeer hoge kwaliteit.

Educatie

Voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar is er een gevarieerd programma. Bij de vaste collectie en de tijdelijke exposities zijn educatieve/interactieve programma's ontwikkeld.

Vrienden van Huis Bergh

Naast de normale museale functie biedt Huis Bergh een cultureel programma (concerten en lezingen) aan voor de Vrienden van Huis Bergh en andere belangstellenden. Op de voorburcht bevindt zich een theeschenkerij. Het kasteel is een vorstelijke locatie voor een speciaal evenement zoals een diner, een feestelijke- of zakelijke bijeenkomst, een huwelijksvoltrekking en een compleet huwelijksfeest.

http://www.huisbergh.nl

Aangesloten organisaties