Historisch Museum Arnhem

Het Historisch Museum Arnhem is vanaf 30 januari 2012 gesloten. Vanaf dat moment beginnen de voorbereidingen om te komen tot het Erfgoedcentrum dat in het toekomstige Kenniscluster gehuisvest wordt. Dit Kenniscluster wordt in het najaar van 2013 opgeleverd. Tot die tijd worden de collecties van het Historisch Museum Arnhem geïnventariseerd, schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd. Een deel van de collectie gaat mee naar het Erfgoedcentrum, dat het Historisch Museum Arnhem samen met de Gelderland Bibliotheek en het Gelders Archief gaat vormgeven. In dit Erfgoedcentrum zal de collectie van het Historisch Museum Arnhem op een bijzondere manier onderdeel uitmaken van een grote semi-permanente expositie over Arnhem en zijn bijzondere verleden en toekomst.

De collectie van het museum is zeer gevarieerd. Er is een uitgebreide kunstnijverheidcollectie van voor 1900 te zien met onder meer Gelders (gilde)zilver, drinkglazen, Oosters porselein en Delfts en Arnhems aardewerk. Ook is er een presentatie over de geschiedenis van Arnhem en omgeving.

Het museum dankt een groot deel van zijn collectie aan een legaat uit 1897 van Alexander Verhuell. Als een echte negentiende-eeuwse collectioneur ging zijn aandacht ook uit naar de toegepaste kunsten. Tot de topstukken uit zijn nalatenschap behoort een zeventiende-eeuwse molenbeker. Veel Delfts aardewerk en keramiek werd geschonken door W.F.K. baron van Verschuer. De familie Brantsen, een Gelders regentengeslacht, schonk zilver van uitzonderlijke betekenis. Een Japans lakkabinet dat nu in het museum staat, sierde destijds een van de vertrekken van de Brantsens.

Het Historisch Museum heeft een zeer bijzonder poppenhuis, van de kunstenares Lizzy Ansingh (1875-1959). Van een Engelse vitrinekast uit het einde van de 18e eeuw maakte zij haar poppenhuis, dat een van de grootste inspiratiebronnen voor haar schilderijen was.

Achter een gesloten deur en onder strikte voorwaarden te bezichtigen, wordt de Topgrafische Atlas van Gelderland bewaard. Het bestaat uit een verzameling van ruim 4000 tekeningen en prenten van Gelderland en vooral Arnhem. Deze werken worden vanwege hun lichtgevoeligheid alleen tijdens kortdurende wisselexposities getoond.