Collectie Gelderland

Historisch Museum Ede

Het Historisch Museum Ede is gehuisvest in cultuurcentrum Cultura aan de Molenstraat in Ede. Het museum heeft regelmatig tijdelijke exposities in Cultura of elders in Ede over historische onderwerpen. Daarbij wordt zo mogelijk de verbinding van verleden naar heden gelegd. Wanneer de exposities plaatsvinden kunt u vinden in de agenda op onze website. Vooralsnog is er is geen permanente tentoonstelling.

In Cultura is op de tweede verdieping het erfgoedcentrum Cultura Erfgoed in december 2018 geopend. Het Historisch Museum Ede werkt in Cultura Erfgoed samen met diverse instellingen aan een breder aanbod op het gebied van het Edese erfgoed. De bezoeker kan er informatie verkrijgen en bronmateriaal raadplegen over de geschiedenis van de gemeente Ede.

Op de presentatie eilanden in Cultura Erfgoed verzorgt het Historisch Museum Ede in afwisseling met andere erfgoedorganisaties wisselende kleine exposities en er worden workshops/lezingen voor kinderen en volwassenen georganiseerd. Op deze wijze wil het Historisch Museum Ede een rol spelen om ‘Het verhaal van Ede’ door te vertellen en levend te houden.

Een andere belangrijke pijler is de educatie. Bij grote exposities wordt een educatieproject voor leerlingen van de basisscholen ontwikkeld. Het Historisch Museum Ede is ook betrokken bij de Leerlijn Erfgoed Educatie waarin erfgoedorganisaties educatieprojecten aan de basisscholen aanbieden die op een door de scholen gewenst moment kunnen worden aangevraagd.

Collectie

Het Historisch Museum Ede heeft een uitgebreide verzameling collectiestukken die betrekking heeft op de geschiedenis en de ontwikkeling van Ede. De verzameling is onderverdeeld in vier deelcollecties. Een gedeelte van de collectie wordt in de tentoonstellingen gepresenteerd. Het niet tentoongestelde gedeelte is opgeslagen in het depot. De gehele collectie is online te raadplegen en te doorzoeken met behulp van CollectieGelderland.

Foto: Henk Monster CC BY 3.0

http://www.historischmuseumede.nl/

Aangesloten organisaties