Historische Kring Huessen

De Historische Kring Huessen is een vereniging tot beoefening van de geschiedenis van en tot instandhouding van de folklore in Huissen. De Kring is opgericht in 1975 en beschikt over een bibliotheek en diverse collecties. De vereniging bestaat uit vijf secties (werkgroepen) die elk een bepaald onderzoeksveld bestrijken: Archeologie, Beeld & Geluid, Bronneninventarisatie, Genealogie en Heemkunde.

Huissen is een fotogeniek plaatsje met een rijke historie. Voor wie op zoek gaat is er genoeg bewaard gebleven. Sinds 1995 beheert de Kring het Stadsmuseum Hof van Hessen. De vereniging geeft vijf maal per jaar het periodiek Mededelingen en om de twee jaar een nummer van Bijdragen uit. Kringleden ontvangen deze publicaties gratis en zij hebben tevens vrije toegang tot museum en collecties.

Stadsmuseum "Hof van Hessen"

Het stadsmuseum van Huissen is gehuisvest in een groot wit pand met een schilddak. Het is van oorsprong een herenhuis, waarschijnllijk uit 1647. De naam Hof van Hessen is erg oud maar afkomstig van het ernaast gelegen pand. Het perceel waar dat pand op lag was in de middeleeuwen eigendom van de adellijke familie Van Hessen

In het museum is een chronologische doorsnee te zien van Huissens historie. Voorwerpen en geschreven bronnen geven een beeld van de historische ontwikkeling van Huissen vanaf de prehistorie. Naast deze min of meer permanente expositie worden er regelmatig wisseltentoonstellingen ingericht. Naast het museale gedeelte is er een verkooppunt van publicaties van de Historische Kring en typisch Huissense geschenken. In het gebouw bevinden zich  de afdelingen archeologie, bronneninventarisatie, beeld en geluid, genealogie en de bibliotheek van de Historische Kring.


historischekringhuessen

Historische Kring Huessen

Vierakkerstraat 39, 6851 BB Huissen
http://www.huessen.nl

Bekijk collectie

Deelcollecties