Collectie Gelderland

Historische Kring Bemmel Ressen Haalderen

De Historische Kring Bemmel, Haalderen en Ressen is een vereniging die tot doel heeft om de geschiedenis van Bemmel, Haalderen en Ressen te onderzoeken en vast te leggen. De HKB tracht inzicht te krijgen in de bevolking, dialecten, landschappelijke waarden en streeft ernaar om de opgedane kennis te bundelen en te verspreiden. De Kring bestaat sinds 1989 en beschikt over een eigen locatie in cultureel centrum De Kinkel waar een bibliotheek en diverse collecties ter beschikking staan van leden en bezoekers. Binnen de vereniging zijn een aantal werkgroepen actief, die elk een bepaald onderzoeksveld bestrijken, zoals Archeologie, Beeld & Geluid, Genealogie, Documentatie, het Kringblad, PR en activiteiten en ICT/Databeheer.

Over Bemmel zegt A.J. van der Aa in het Aardrijkskundig Woordenboek (1840): “Het is eene vermakelijke, vrolijke plaats en een der schoonste en welvarendste dorpen uit den omtrek. Lommerijke lanen van ijpen, populieren en andere boomen, verschaffen hier de aangenaamste wandelingen, die door heerlijke korenvelden, boomgaarden, wei en tabakslanden worden afgewisseld; terwijl menigvuldige buitenplaatsen als Huis te Bemmel, de Plak, de Pol, de Kinkelenburg, den Brugdijk, Strijdhagen, de Leemkuil, Essenpas, Welgelegen, Buitenzorg, de Hooge Eest en het Hoog, met hare grachten, bosschen en met smaak aangelegde tuinen, eene verscheidenheid van bekoorlijke gezigten aanbieden”.

Hoe anders was het in de tijd van de Romeinen en hoe anders is het aangezicht nu en hoe verandert de bevolking van deze dorpen in de Over-Betuwe. Die veranderingen in kaart brengen is een continu en uitdagend aandachtsgebied van de leden van de Kring. Wil je daaraan meewerken dan ben je van harte welkom bij een van de werkgroepen. Ben je geïnteresseerd in wat reeds in kaart is gebracht en/of welke gegevens en voorwerpen in ons centrum beschikbaar is, kom dan eens bij ons in het documentatiecentrum in De Kinkel of kijk op onze website.

Neem bij vragen of opmerkingen contact op met het secretariaat van de Kring: secretaris@historischekringbemmel.nl

https://www.historischekringbemmel.nl

Aangesloten organisaties