Collectie Archeologie

De deelcollectie Archeologie bestaat uit archeologische vondsten uit de Oude, Midden en Nieuwe Steentijd, waaronder vuurstenen werktuigjes, klokbekers, een groot aantal scherven van kogelpotten, een potbeker en een versierde standvoetbeker. Er is een model van een woon-werkgrot uit de Dordogne met werktuigen en maaltijdresten. Daarnaast is er kaart- en fotomateriaal van opgravingen.

Bronstijd en IJzertijd zijn vertegenwoordigd met potten, schalen, werktuigen, spinklosjes, enz.Ā Bijzonder zijn een vondst van verkoold graan en van dertien weefgewichten van aardewerk, afkomstig uit Ermelo-West.

Uit de Romeinse tijd zijn er Romeinse munten, grotendeels afkomstig uit Rossum in Noord-Brabant, aardewerk en een Isis-Fortunabeeldje. Inheems aardewerk is gevonden in de resten van een nederzetting nabij de Hamburgerweg, waar gezien de ijzerslakken, smeltkroes en ovenresten, ijzerbereiding plaatsvond.

Tot de deelcollectie behoren ook twee maquettes, een van de tempel van Elst en een van het Romeinse marskamp op de Ermelose hei. De laatste is een bruikleen.

Uit de vroege middeleeuwen stammen een francisca en een scramasax. Verder zijn er middeleeuwse vondsten, waaronder een grote maalsteen, en vondsten uit de nieuwe tijd, uit de zestiende, zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Het grootste deel van de deelcollectie is verzameld op de West-Veluwe door Abraham van Sprang (1917-2002).

categorieƫn gereedschap en uitrusting , houders , wapens en munitie
voorwerpen munten (ruilmiddelen) , vaatwerk , aardewerk , potten , borden (vaatwerk) , bijlen (gereedschap) , francisca's , messen (wapens) , maquettes , weefgetouwgewichten
datering -4000 - 1900

Een greep uit deze collectie

                                                                 
Bekijk de hele collectie

hetpakhuisermelo

Het Pakhuis Ermelo

Molenaarsplein 24, 3851 MZ Ermelo
http://www.hetpakhuisermelo.nl

Collecties


Bekijk collectie

Paleontologie

-2000000--120000